weebly reliable statistics
Everdina Bogers - Moordzaken
Everdina Bogers

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
EverdinaBogers.jpg
 
Everdina Bogers
Leeftijd 49 jaar
Datum 16 april 2008
Moordplaats Arnhem
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 10 jaar
ECLI ECLI:NL:GHARN:2009:BI7210

Op 16 april 2008 vanaf omstreeks 01.00 uur heeft Montgomery E. enkele malen telefonisch contact opgenomen met zijn ex-echtgenote Everdina Bogers. Hem is toen door Everdina te verstaan gegeven dat zij daar niet van gediend was en dat het Montgomery duidelijk moest zijn dat de relatie tussen hen voorbij was. Vervolgens heeft Montgomery zich met medeneming van een keukenmes vanuit zijn woning te Westervoort naar de woning van Everdina in Arnhem begeven. Aangekomen bij de voordeur van die woning heeft Montgomery de zoon van Everdina weten over te halen die deur te openen, waarna Montgomery de woonkamer is ingelopen. Kort daarop kwam Everdina vanuit haar slaapkamer tevoorschijn, gevolgd door haar nieuwe vriend. Everdina heeft Montgomery blijk gegeven van haar ongenoegen aangaande zijn komst, hem in de richting van de voordeur gedirigeerd en hem te verstaan gegeven dat hij weg moest gaan. In de hal bij de voordeur heeft Montgomery enige tijd met Everdina gesproken. Uiteindelijk heeft Montgomery het mes dat hij had meegenomen, tevoorschijn gehaald en daarmee op Everdina ingestoken, waarna zij beiden op de grond terecht zijn gekomen.

Hierna heeft de zoon heldhaftig getracht zijn moeder, die onderop lag, te ontzetten onder meer door Montgomery aan zijn jas te trekken en hem te schoppen. Vervolgens hebben zowel de zoon als de nieuwe vriend van Everdina de woning verlaten om hulp te halen. Als laatste is Montgomery vertrokken met medeneming van het mes.Verdachte

De 55-jarige Montgomery verklaarde dat het nooit zijn intentie was om Everdina te doden. Hij sneed haar 'per ongeluk' in de keel toen haar zoon zijn moeder probeerde te ontzetten. Onderzoek wees echter uit dat deze verklaring van Montgomery niet kan kloppen.Uitspraak

Gerechtshof Arnhem, 10 juni 2009

Verdachte heeft, nadat hem duidelijk was geworden dat de relatie tussen hem en haar definitief voorbij was, het plan opgevat zijn ex-echtgenote te vermoorden. In het bijzijn van haar zoon heeft verdachte op het slachtoffer ingestoken en nadat de zoon - die tevergeefs heeft getracht zijn moeder te ontzetten - de woning had verlaten, heeft verdachte zijn voornemen volvoerd door het slachtoffer de keel door te snijden. Haar doodstrijd moet intens zijn geweest. Verdachte heeft de nabestaanden groot en onherstelbaar leed berokkend. De zoon van het slachtoffer moet verder met de wetenschap en het besef dat zijn moeder - bij wie hij nog inwoonde - in hun eigen woning op gruwelijke wijze is omgebracht.

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft de rechtbank in de eerste rekening gehouden met de ernst van het misdrijf en met de straffen die daarvoor hier te lande plegen te worden opgelegd. Voorts heeft de rechtbank ten voordele van verdachte rekening gehouden met de conclusie van de hiervoor genoemde pro justitia rapportage, die zij overneemt, en waaruit blijkt dat verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd.

Met name de gruwelijke wijze waarop verdachte het slachtoffer om het leven heeft gebracht en de huiveringwekkende beelden die daardoor zijn opgeroepen, maken dat de rechtbank van oordeel is dat niet kan worden volstaan met de door de officier geëiste straf van 12 jaar. De rechtbank zal dan ook een hogere straf opleggen, van na te noemen duur.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren.