weebly reliable statistics
Fred Hund - Moordzaken
Fred Hund

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
FredHund.jpg
 
Fred Hund
Leeftijd 66 jaar
Datum 7 oktober 2010
Moordplaats Amsterdam
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 15 jaar
ECLI ECLI:NL:GHAMS:2013:4754

Op donderdagochtend 7 oktober 2010 wordt juwelier Hund aan de Jan Evertsenstraat te Amsterdam overvallen. De 66-jarige mede-eigenaar Fred Hund wordt daarbij doodgeschoten.

Verdachte

De daders zijn gevlucht. In oktober 2011 kunnen enkele verdachten worden aangehouden.

Uitspraak

Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2013

De destijds 18 jarige verdachte heeft zich op 7 oktober 2010 samen met een ander schuldig gemaakt aan - kort gezegd - een gewapende overval op juwelier [H] te [plaats], met dodelijke afloop. De verdachte en zijn mededader zijn vermomd en gewapend met een vuurwapen de juwelier binnengegaan. Zonder de daar aanwezige gebroeders [H] een (reële) gelegenheid te bieden om sieraden en/of andere waardevolle spullen aan de daders af te staan, is er ernstig geweld jegens hen gepleegd. [slachtoffer 1] is met één van de daders in gevecht geraakt, geslagen en geschopt en buiten voor zijn winkel, voor de ogen van zijn broer, door één van de daders doodgeschoten. Daarbij heeft het schieten welbewust plaatsgevonden. Door één van de daders is geroepen ‘schiet hem, schiet hem’, waarop door de ander gericht is geschoten. Een en ander heeft zich afgespeeld binnen luttele minuten. Het plotselinge overlijden van [slachtoffer 1] moet een aangrijpende ervaring zijn voor diegenen met wie hij in zijn leven verbonden was, hetgeen ook is gebleken uit de door zijn nabestaanden ter terechtzitting in hoger beroep afgelegde verklaringen. Het behoeft geen betoog dat door dergelijke misdrijven de rechtsorde ernstig wordt geschokt. Met zijn handelen heeft de verdachte blijk gegeven van een gebrek aan respect voor het meest fundamentele recht van een mens, namelijk het recht op leven. Dit alles acht het hof buitengewoon ernstig en het hof rekent dit de verdachte zwaar aan. Een en ander vond bovendien plaats op klaarlichte dag in een winkelstraat te midden van vele toevallige omstanders. Het moet voor de omstanders een schokkende ervaring zijn geweest om het neerschieten van een medemens waar te nemen. Dit versterkt bovendien de in de samenleving bestaande gevoelens van onrust en onveiligheid. Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij, zelfs nadat hij betrokken is geweest bij een overval met dodelijke afloop, is doorgegaan met het plegen van dergelijk ernstige misdrijven. De verdachte heeft zich immers op 29 juni 2011 samen met anderen schuldig gemaakt aan - kort gezegd - een poging tot het plegen van een gewapende overval op juwelier [V.Z. te K]. Met bedekte gezichten en gewapend hebben zij getracht de juwelier binnen te gaan, terwijl een vluchtauto en een - in de nacht ervoor daarheen gebrachte - vluchtscooter in de directe omgeving van de juwelier klaar stonden. Dit getuigt van een professionele en gedegen voorbereiding. Dat het bij een poging is gebleven, is louter toeval en geenszins aan het handelen van de verdachte te danken. In dat verband is immers gebleken dat juwelier [V.Z.], naar aanleiding van een overval in de buurt, enkele dagen voor de onderhavige poging sluisdeuren in zijn winkel had laten installeren, waardoor men niet meer zomaar de winkel kon betreden. Bovendien heeft het er de schijn van dat [V.Z.] juist op het moment dat een vrouw aanbelde (waarna drie gewapende mannen dicht bij haar kwamen staan), met de politie telefoneerde, waardoor hij (kennelijk) de deurbel niet heeft gehoord. Het hof rekent het de verdachte aan dat hij uit winstbejag (wederom) een overval heeft willen plegen, waarbij hij bereid was voorbij te gaan aan de ernstige gevolgen die de uitvoering van zijn plannen voor het slachtoffer zouden hebben. Van algemene bekendheid is dat een dergelijk feit vaak vergaande psychische en andere nadelige gevolgen voor een slachtoffer heeft.


De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) jaren.