weebly reliable statistics
Jelle de Baat - Moordzaken
Jelle de Baat

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Jelle de Baat
Leeftijd 19 jaar
Datum 12 januari 2011
Moordplaats Hollandsche Rading
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 18 jaar
ECLI ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8511

Op woensdag 12 januari 2011 vindt een wandelaar het ontzielde lichaam van de 19-jarige Jelle de Baat bij een talud langs de Lambert Veenspad te Hollandsche Rading. Hij is doodgeschoten.

Jelle werd al sinds 2010 bedreigd met de dood als hij geen geld aan zijn afpersers zou betalen.

Verdachten

Er worden drie verdachten aangehouden. Een van hen, Joshua B., wordt berecht.

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Verdachte heeft op geen enkele manier respect getoond voor het leven van [slachtoffer 1], en heeft, door [slachtoffer 1] van het leven te beroven, de nabestaanden van [slachtoffer 1] onherstelbaar leed en verdriet gebracht. Het spreekt voor zich dat dit misdrijf een enorme schok teweeg heeft gebracht bij de nabestaanden. Voor de nabestaanden moet het bijzonder moeilijk zijn een dergelijk zwaar verlies te dragen, hetgeen ook blijkt uit de slachtofferverklaring die de vader van [slachtoffer 1] ter terechtzitting heeft voorgelezen.

Ook voor [slachtoffer 2] moet het gebeurde zeer traumatiserend zijn geweest. Naast het feit dat zijzelf ook gegijzeld is, is geslagen met het vuurwapen en onder schot is gehouden, is zij ook haar vriend kwijtgeraakt. Aangenomen mag worden dat [slachtoffer 2] door deze gebeurtenissen nog geruime tijd zal lijden onder de psychische gevolgen die dit met zich mee heeft gebracht. In haar schriftelijke slachtofferverklaring heeft zij onder andere aangegeven onder behandeling te zijn van een traumapsycholoog.

Naast het verdriet dat verdachte de nabestaanden heeft aangedaan, brengen feiten zoals onderhavige in de samenleving als geheel angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeg.

Zoals al is overwogen gaat het hof er met de rechtbank van uit dat er in de loop van de gebeurtenissen druk op verdachte is geweest. Hoewel dit niet leidt tot straffeloosheid op de hiervoor aangegeven grond, zal het hof bij het bepalen van de strafmaat wel rekening houden met dit gegeven.

Voorts houdt het hof rekening met het feit dat verdachte nog jong is. Hij heeft geen inzicht willen verschaffen in zijn persoon en de relatie tot de aan hem ten laste gelegde feiten. De plaatsing van verdachte in het Pieter Baan Centrum (hierna: PBC) is voortijdig beëindigd, aangezien verdachte medewerking aan het onderzoek heeft geweigerd. Eveneens heeft verdachte ten overstaan van de GZ-psycholoog [deskundige 1] en de psychiater [deskundige 2] geweigerd over de aan hem ten laste gelegde feiten te spreken. Hierdoor weet het hof te weinig over de persoonlijkheid van verdachte.

Het hof heeft weinig inzicht gekregen in wat er werkelijk omgaat in het hoofd van verdachte. Enerzijds zag het hof zich geconfronteerd met een duidelijk geëmotioneerde, haast getormenteerde jonge man, anderzijds sprak deze jonge man soms zinnen uit waaruit een snoeiharde kijk op zijn (criminele) wereld bleek. Zinnen waaruit de conclusie kon worden getrokken van een ijzingwekkende (ge)hardheid. Het hof zal, zij het met enige aarzeling, deze uiterlijke schijn primair bekijken in het licht van de leeftijd van verdachte en zal het deze schijn niet ten nadele van verdachte uitleggen.


Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) jaren.