weebly reliable statistics
Purl Vijent - Moordzaken
Purl Vijent

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
PurlVijent.jpg
 
Purl Vijent
Leeftijd 24 jaar
Datum 31 oktober 2010
Moordplaats Lelystad
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 14 jaar
ECLI ECLI:NL:GHARL:2013:6698

Op zaterdagochtend 30 oktober 2010 vinden voorbijgangers rond 06:30 uur de zwaargewonde Purl Vijent op de Neringpassage te Lelystad.

Purl wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt de volgende dag aan zijn verwondingen. Onderzoek wijst uit dat Purl door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen.

Verdachte

Op 2 november 2010 kan een verdachte worden aangehouden. Dader en slachtoffer hadden ruzie gekregen omdat Vijent tegen de politie had verteld waar het pistool van de dader was.

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 september 2013

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan moord, een delict dat algemeen wordt beschouwd als één van de ernstigste delicten die het Nederlandse strafrecht kent. De verdachte heeft welbewust een jong mensenleven beëindigd en daarmee een onomkeerbaar verlies teweeg gebracht. Door dit gewelddadig optreden heeft verdachte het slachtoffer beroofd van het meest fundamentele recht van een mens, namelijk het recht op leven en is aan de familie en naaste omgeving van het slachtoffer immens en onherstelbaar leed aangedaan. De familie van het slachtoffer zal verder moeten leven zonder de zorg en steun van hun zoon en broer, hetgeen blijkens de schriftelijke verklaring van de moeder van [slachtoffer], die ter zitting door de voorzitter is voorgelezen, een bijzonder zware last voor hen is. Door een delict als het onderhavige wordt de rechtsorde zeer ernstig geschokt; het brengt in de maatschappij gevoelens van onrust en onveiligheid teweeg. Verdachte heeft ontkend het feit te hebben gepleegd. Het hof komt desondanks tot een bewezenverklaring. Het hof stelt vast dat verdachte niet de verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. Getoond besef van verantwoordelijkheid kan onder omstandigheden voor de rechter aanleiding zijn tot enige mildheid omdat strafvervolging mede ten doel heeft verdachte tot inkeer te brengen. In het geval van verdachte is dat doel (nog) niet bereikt. Voor clementie om die reden bestaat vooralsnog dan ook geen grond. Door de ontkenning van verdachte wordt het de nabestaanden moeilijker gemaakt het verlies van [slachtoffer] te verwerken. De ervaring leert dat dergelijke gebeurtenissen beter verwerkt kunnen worden indien de dader inzicht geeft in het waarom van zijn handelen en de verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt.


Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 (veertien) jaren.