weebly reliable statistics
Romero Panday - Moordzaken
Romero Panday

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
RomeroPanday.jpg
 
Romero Panday
Leeftijd 28 jaar
Datum 8 juni 2007
Moordplaats Amstelveen
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 12 jaar
ECLI ECLI:NL:GHAMS:2010:BL8329

Op woensdag 13 juni 2007 wordt het ontzielde lichaam van de 28-jarige Romero Panday aangetroffen in het huis van zijn vriendin aan de Fideliolaan te Amstelveen. Hij is doodgeschoten terwijl hij in bed lag te slapen. In het huis wordt ook een draaiende wietplantage aangetroffen.


Verdachte

De vriendin van Romero wordt enkele dagen later aangehouden. Zij verklaard dat Romero doodgeschoten is terwijl zij naast hem lag te slapen. Van dit alles had zij niets gemerkt. Toen zij de volgende ochtend wakker werd, heeft ze in paniek de woning verlaten met hun kinderen, aldus zijn vriendin.Uitspraak

Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2010

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig delict, waarbij zij haar partner, die tevens de vader van haar kinderen was, met een vuurwapen meermalen door zijn hoofd heeft geschoten als gevolg waarvan het slachtoffer is overleden. Gelet op de wijze waarop het feit is begaan, in het bijzonder het gegeven dat het slachtoffer in zijn slaap is verrast en de korte afstand waarop de schoten op het hoofd van het slachtoffer zijn afgevuurd, heeft de moord alle kenmerken van een koelbloedige liquidatie. Na dit incident heeft verdachte geraffineerd gehandeld door haar spullen in te pakken en zich richting haar familie te begeven om vervolgens dagen lang te zwijgen over hetgeen is gebeurd. Alhoewel het voor de hand ligt als motief voor deze daad te denken dat verdachte geen andere uitweg zag om uit de moeilijke situatie met het slachtoffer te geraken, heeft het hof geen inzicht kunnen krijgen in het werkelijke motief of motieven van de verdachte. De dood van het slachtoffer heeft aan de nabestaanden, en in het bijzonder de twee jonge kinderen van het slachtoffer, een onherstelbaar verlies en groot verdriet toegebracht, zoals ook ter terechtzitting in hoger beroep namens de moeder van het slachtoffer is verwoord. Verdachte heeft het slachtoffer het meest fundamentele recht ontnomen wat hem toekwam, het recht op leven.

Aangenomen moet worden dat in het bijzonder de nabestaanden van het slachtoffer door zijn overlijden nog lang psychische schade zullen ondervinden. Ook in bredere kring heeft de moord op het slachtoffer een schok teweeg gebracht. Een dergelijk feit schokt bovendien de rechtsorde in het algemeen en draagt bij aan algemene gevoelens van onveiligheid. Voor het bewezenverklaarde feit komt als enig passende straf een gevangenisstraf van aanmerkelijke duur in aanmerking.

Het hof rekent het de verdachte ernstig aan dat zij het feit heeft gepleegd in aanwezigheid van haar nog zeer jonge kinderen, alsmede dat zij haar rol binnen dit ernstige feit heeft geprobeerd te verdoezelen. Anderzijds is in aanmerking genomen de geweldadige relatie tussen verdachte en het slachtoffer, waarin zij meermalen het slachtoffer is geworden van geweldshandelingen. Tevens houdt het hof rekening met de leefomstandigheden waaronder verdachte met het slachtoffer en haar kinderen woonde, nu er zich in de woning een hennepplantage bevond die de gehele woonkamer in beslag nam. Het hof heeft bij de bepaling van de duur van de op te leggen gevangenisstraf voorts rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte blijkens een haar betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 4 februari 2009 niet eerder voor een misdrijf werd veroordeeld. Vanwege de buitengewone ernst van het bewezenverklaarde levensdelict en de omstandigheden waaronder het feit is begaan speelt die omstandigheid echter slechts een zeer beperkte rol.

Het hof heeft kennisgenomen van het over verdachte opgemaakte psychologische rapport van 16 november 2007 waaruit blijkt dat zij lijdend is aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, met als belangrijkste kenmerken de impulsstoornissen, de problemen met de agressieregulatie en de verstoorde, nog onvolwassen, emotieregulatie. De psycholoog adviseert wel dat het feit, indien bewezen, verdachte volledig kan worden toegerekend. Het hof volgt de rapporteur in dit advies.

Het hof is van oordeel dat aan verdachte een hogere straf moet worden opgelegd dan door de advocaat-generaal is gevorderd. In een geval als het onderhavige, waarbij sprake is van het plegen van een gewelddadig en ernstig delict, dat grote invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden en op de gevoelens van onrust in de maatschappij, is het hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met het opleggen van een lagere gevangenisstraf dan de hierna vermelde, omdat dan geen recht zou worden gedaan aan het door de verdachte veroorzaakte leed en aan de behoefte van de samenleving om tegen het gedrag van de verdachte beschermd te worden.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) jaren.