weebly reliable statistics
Sharda Ramanand - Moordzaken
Sharda Ramanand

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
ShardaRamanand.jpg
 
Sharda Ramanand
Leeftijd 37 jaar
Datum 21 maart 2011
Moordplaats 's Gravenhage
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 18 jaar
ECLI ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6335

Op maandag 21 maart 2011 wordt in de Stuwstraat te 's Gravenhage de 37-jarige Sharda Ramanand neergeschoten. Hulpdiensten zijn snel ter plaatse en brengen Sharda naar het ziekenhuis. Zij overlijdt echter nog diezelfde middag aan haar verwondingen.Verdachte

De schutter, een 35-jarige man uit Den Haag, wordt nabij de plaats delict aangehouden. Het motief ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Gravenhage, 4 september 2012

De verdachte heeft op 21 maart 2011 zijn toen 37-jarige ex-vriendin [slachtoffer 1] van het leven beroofd. Hij heeft, toen het slachtoffer volgens hem geen antwoord wilde geven op zijn vragen en toen bleek dat zij niet met hem mee wilde gaan, een geladen revolver uit zijn binnenzak gehaald en op het slachtoffer gericht. Kort daarop heeft hij haar meermalen in het hoofd geschoten ten gevolge waarvan het slachtoffer later die dag is komen te overlijden. Door aldus te handelen heeft de verdachte het slachtoffer het meest fundamentele recht, te weten het recht op leven, ontnomen. Daarnaast is aan de nabestaanden een verschrikkelijk en onherstelbaar leed aangedaan. De ouders hebben hun kind verloren; de moeder haar enige kind. Ook in de kring van familie, vrienden en collega's laat de dood van het slachtoffer een grote leegte achter. Daarnaast brengen feiten als de onderhavige gevoelens van onrust en angst in de samenleving teweeg. Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij het slachtoffer 's morgens, op de openbare weg, terwijl buurtbewoners - al dan niet met hun kinderen - op weg gingen naar school dan wel werk, op brute wijze om het leven heeft gebracht, praktisch onder de woning van haar moeder alwaar zij reeds geruime tijd verbleef. Het gebeurde heeft ook de getuigen en omwonenden diep geschokt en daarmee de rechtsorde.

Voorts heeft de verdachte een vuurwapen met daarbij voor dat vuurwapen geschikte munitie op de openbare weg voorhanden gehad, welk wapen hij uiteindelijk ook heeft gebruikt. Het ongecontroleerde bezit van vuurwapens brengt gevoelens van onveiligheid en voor de samenleving onaanvaardbare consequenties met zich mee. Helaas onderstreept ook de onderhavige zaak de noodzaak daartegen krachtig op te treden.

Daarnaast heeft de verdachte zich, enkele maanden voor het schietincident, schuldig gemaakt aan de mishandeling van [slachtoffer 1] door met kracht aan haar hoofdhaar te trekken, nadat het slachtoffer had geweigerd om met hem mee te gaan naar het politiebureau. Vervolgens heeft hij haar SIM-kaart gestolen door deze uit haar telefoon te verwijderen en bij zich te houden. Hij heeft daarmee inbreuk gemaakt op de lichamelijke en persoonlijke integriteit van het slachtoffer.

Verder heeft de verdachte [slachtoffer 3] mishandeld door hem meermalen in zijn gezicht te slaan en gepoogd hem zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door met een puntig voorwerp stekende bewegingen te maken in de richting van zijn bovenlichaam. Ook heeft de verdachte tijdens zijn verblijf bij Parnassia een medepatiënt [slachtoffer 2] mishandeld door hem met kracht met een asbak op het hoofd te slaan. Door aldus te handelen heeft hij inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit van de slachtoffers.

Tenslotte heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het vervoeren, verstrekken en aanwezig hebben van hoeveelheden heroïne en cocaïne. Door de verspreiding van harddrugs wordt de volksgezondheid ernstig bedreigd en wordt het plegen van vermogensdelicten onder gebruikers bevorderd, teneinde de voor het gebruik benodigde gelden te verkrijgen. Dit veroorzaakt veel schade en onrust in de samenleving.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 6 augustus 2012, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van geweldsdelicten, naast de geweldsdelicten die het hof thans bewezen heeft verklaard.


Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) jaren.